L'ÙOMINU RUSSU

 

[...]

Rote de focu l'uocchi sgargellati

e luonghi e niuri i capilli lanuti

had'illu, cumu chilli dei dannati;

 

Fussiru 'mberu janchi, matingiuti

si l'ha ccu''na pumata, e dd''u muscune

sue li pili sû tutti 'ncatramati;

 

È d'atizza quant Napuleone

ma cchiù valente assai pue ppe' bravura...

ca nun ce stadi nullu a paragune

ccu' ll'uomu russu de Dicollatura.

 

Ppe' lli strapazzi 'n guerra e mo''mbecchiatu,

camina conoscinùtu ed ja lla tussa;

ma 'ncore porta la cammisa russa

ccu' tuttu ch'èdi viecchiu e sguallaratu.

 

[...]

 

Chist'è llu cuntu, mio letture caru,

de l'Uomo Russu, chi allu Maciarrone

passàndi all'arte de tamburrinaru;

 

Capu-tamburru e spia sutta Borbone

'stu Cavalieri d''a trista figura,

) chi ppe' giganti pigliava lle cone )

Avìa coraggiu assai... ma d''a pagura

a chill'accuntu 'un le trasìa 'na 'nzita...

e ppe' chilli cacacchi ch'eppe allura

se had'illu abbreviatu la sua vita.

 

È ffigliu de Dio marte e dde' 'na fata

ed è natu 'ntra i faghi 'e Riventinu

'stu cicropune, 'stu garibardinu

chi tutta la Calabria had'unurata;

 

De picciulu mustarva gran curaggiu

e jiadi sulu a caccia di li lupi

dintra li vùoschi,supra li dirrùpi;

a dece anni struggiu llu brigantaggiu.

 

Le sannu i viecchi de lu Praticiellu

tutte le sue prudizze de quatraru

ca si nde parri ccu' 'nu pecuraru

lestu lestu se caccia lu cappiellu.

 

Comu quandu ca tuni ventumatu

cce hai l'Uorcu, o lu magaru cchìu putente,

pperchì, letturi mie', de ccà le gente

bona e mala lu crìderi 'n fatatu.

 

[...]

Già ppe' cuntare tutt''a groliusa

sua storia chi mo' affrigge e mo' cunsùla,

cce vòradi la pinna de Padula

e lla sua fantasia meravigliusa;

 

Cà Cicciu Stuoccu nu valìa nu sordu,

e Nicotera nente 'n facce ad illu

e ferdinande Biancu 'nu rijillu

eradi, 'm paragune 'e ddo' Lipordu.

 

De la Francia, li miegliu Muschettieri

illu si l'attaccassi alli stivali,

e dde l'Italia tutti i Generali

nun sû buoni a lle fare de stallieri.

 

Cumu rumanza se puotu cuntare

le sue patùte e nun basta 'na notte;

e tutt''e valentìe de ddon Chisciotte

ccu' lle sue, nun ce puotu mai appattare.